00 ARA -IMG_1225 02 ARA - IMG_1235

eDICIFICI c/ Ferran Puig

Millores accessibilitat Instal·lació ascensor REhabilitació vestíbul

Plànols de l’obra


Abans de l’obra


Descripció del projecte


Projecte, adecuació d’escala i instal·lació d’ascensor en finca plurifamiliar situada a la zona residencial del Putxet, de Barcelona

Tipus de projecte
Millores accessibilitat