110-1068_IMG

Casa Port Balís

Habitatge unifamiliar d’obra nova

Descripció del projecte


Redacció de projecte d’obra nova, direcció i execució d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat a Port Balís, Sant Andreu de LLavaneres.

Tipus de projecte
Obra nova